Inštitút zamestnanosti organizuje pri príležitosti vydania publikácie Sociálny systém – skutočnosť a vízia konferenciu, ktorá v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti nadväzuje na predchádzajúce konferencie (Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty, Inkluzívne zamestnávanie,…). Posledná zo série tohtoročných plánovaných konferencií si kladie za cieľ zviditeľniť problémy v sociálnom systéme a v politike zamestnanosti a, samozrejme, podnietiť verejnú diskusiu a dospieť k návrhom riešení.

Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti sa koná v pondelok 1. 12. 2014 v bratislavskom hoteli Sorea Regia od 12:30 hod. za účasti prednášajúcich z Inštitútu zamestnanosti, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva financií SR, Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity, Republikovej únie zamestnávateľov, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity… V troch prednáškových blokoch prednášajúci zreferujú o situácii v politike zamestnanosti, sociálnej ekonomike a sociálnom systéme. Široký záber oblastí predmetov záujmu prednášajúcich sľubuje podnetné príspevky, ktoré budú dobrým základom pre odbornú diskusiu. Zároveň je dôležité, aby bola o snahách o zlepšenie situácie informovaná aj široká verejnosť.

Súčasťou konferencie bude krst publikácie Sociálny systém – skutočnosť a vízia, ktorého sa ujal kňaz Peter Gombita. Inštitút zamestnanosti zároveň oslavuje 10 rokov svojej existencie. Presný program konferencie sa priebežne aktualizuje na webovej stránke Inštitútu zamestnanosti.

* Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti
* pondelok 1. decembra 2014, od 12:30 hod.
* Bratislava, Kráľovské údolie 6, hotel Sorea Regia
* viac o konferencii nájdete na: http://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-10-rokov
* prihláste sa prosím na:  https://docs.google.com/forms/d/1RYSPUSKt_WZvJwU7xTm5qRCawBYsIMTwc7RjlwAHXEg
* súčasťou konferencie je aj slávnostný prípitok a večera