Nové programové obdobie EÚ od roku 2021 do 2027 bude riadené jedným operačným programom s názvom Program Slovensko.

Program Slovensko (PDF)