Autor: rra (strana 1 / 2)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Nitra – skutočná zmena zdola

Strategicko-programovací dokument pre 62 obcí okresu Nitra a 3 obce okresu Šaľa

RRA Nitra spracovala participatívnym spôsobom za účasti kľúčových aktérov rozvoja územia nitrianskeho okresu a troch členských obcí z okresu Šaľa spoločný stategicko-plánovací dokument rozvoja územia do roku 2030. Kľúčoví aktéri rozvoja na viac ako 150 stretnutiach počas uplynulých 2 rokov identifikovali svoje potreby a prioritizovali rozvojové príležitosti v území Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra. Výsledkom je územná dohoda všetkých kľúčových aktérov rozvoja o ďalšom smerovaní územia na najbližších 7 rokov. Ide teda o skutočnú zmenu zdola, zmenu, ktorá vychádza z regiónov.

PHRSR Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra – strategická časť (PDF, 47MB)

PHRSR Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra – AKČNÉ PLÁNY OBCÍ (PDF, 3MB)

Inovujeme regióny

RRA Nitra sa dňa 21. februára zúčastnila na konferencii organizovanej združením SK8 v Piešťanoch. Na základe povedenia Nitrianskeho samosprávneho kraja prezentovala spolu s SPU Nitra inovačný potenciál Nitrianskeho kraja.

Inovácie NSK – prezentácia (PowerPoint)

Program Slovensko 2021 – 2027

Nové programové obdobie EÚ od roku 2021 do 2027 bude riadené jedným operačným programom s názvom Program Slovensko.

Program Slovensko (PDF)

Prezentácia pre certifikačnú komisiu február 2022

Prezentácia – február 2022 (.PPTX, 14MB)

Regionálne rozvojové agentúry majú skúsenosti a ponúkajú ich partnerskej dohode

IS RRA ponúka svoje skúsenosti pre zvýšenie kvality života ľudí v regiónoch Slovenska.

Banská Bystrica 7. mája (TASR) – Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) víta iniciatívu podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) rokovať o rozvoji regiónov za účasti všetkých aktérov. IS RRA ponúka svoje skúsenosti pre zvýšenie kvality života ľudí v regiónoch Slovenska. Viac

RRA Nitra pomáha obnoviť Autocamping v Jelenci

Pomôcť miestnej samospráve lepšie hospodáriť so zvereným majetkom je cieľom projektu, ktorý v obci Jelenec realizuje Regionálna rozvojová agentúra Nitra.

Autocamping Jelenec

Od roku 1989 Autokemping v Jelenci pri Nitre postupne strácal svoju klientelu až napokon, po vyše 20 rokoch, voľakedy atraktívny, rekreačný areál takmer úplne spustol. Napriek tomu, obec dokázala túto významnú a turisticky zaujímavú lokalitu udržať vo svojom vlastníctve a v roku 2018 rozhodla o jej obnove.

Oživiť významnú miestnu turistickú lokalitu je preto cieľom projektu, ktorý v partnerstve s obcou Jelenec iniciovala a v roku 2018 začala realizovať RRA Nitra.
Hlavnou snahou projektu je naučiť miestnu samosprávu lepšie hospodáriť s obecným majetkom a efektívnejšie využívať lokálne zdroje s cieľom zlepšiť ekonomickú i sociálnu situáciu miestnych obyvateľov.

Zrekonštruovaná budova bývalej recepcie a revitalizovaný vstup do autokempingu, vrátane nového oplotenia a výsadby v bezprostrednom okolí zrekonštruovanej recepcie sú prostriedkom, pomocou ktorého obec začne komunikovať svoj zámer obnovy rekreačného areálu. Budova bude v najbližšom čase slúžiť ako turisticko-informačná kancelária, ktorú bude prevádzkovať spolu s obcou práve RRA Nitra. Jej cieľom bude prezentácia atraktivít územia a možností, ktoré okolie Jelenca poskytuje na príjemné prežitie viacdňového výletu.

Projekt finančne podporil aj Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR.

Autocamping Jelenec

Autocamping Jelenec

Zmluva s dodávateľom zákazky Služby údržby a opravy areálu zahŕňajúce vykosenie a vyčistenie areálu, namaľovanie ohrád, úpravu terénu a výsadbu zelene

SKMBT_C25319052210510 (PDF)

Výzva na zhotovenie a osadenie recepcie pre rekreačnú oblasť Remitáž v obci Jelenec

03.01-VYZVA-recepcia_final.doc (DOC)

03.2zml-recepcia-Jelenec_final.docx (DOC)

03.03_Výkres_Recepcia_FINAL (PDF)

03.04-Vykaz-vymer-Recepcia-Jelenec.xlsx (Excel)

Výzva na poskytnutie služby: „Služby údržby a opravy areálu zahŕňajúce vykosenie a vyčistenie areálu, namaľovanie ohrád, úpravu terénu a výsadbu zelene“

03.01 – VÝZVA-čistenie_final (DOC)

03.02 – navrh-zmluvy_final (DOC)

Oznámenie o zrušení výzvy na zákazku „Služby údržby a opravy areálu zahŕňajúce vykosenie a vyčistenie areálu, namaľovanie ohrád, úpravu terénu a výsadbu zelene“.

PDF zrušenie

Staršie články
Hide picture