Rubrika: Kontakty a inštitúcie

REGIONÁLNY ROZVOJ

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (RRA)
http://www.isrra.eu/

Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC)
http://www.nadsme.sk/?article=169

MINISTERSTVÁ

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

http://www.finance.gov.sk/

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

http://www.economy.gov.sk/

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

http://www.culture.gov.sk/

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

http://www.mod.gov.sk/

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

http://www.mpsr.sk/sk/

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

http://www.justice.gov.sk/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

http://www.minedu.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

http://www.minv.sk/

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

http://www.foreign.gov.sk/

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

http://www.health.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia SR

http://www.minzp.sk/

VLÁDA

Úrad vlády SR
http://www.vlada.gov.sk/

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia
http://europa.eu/index_sk.htm

Európska komisia
http://ec.europa.eu/

Európska centrálna banka
http://www.ecb.int/home/html/lingua.sk.html

Európska investičná banka
http://www.eib.org/

Hide picture