Milí priatelia a spolupracovníci,

v tomto roku spolu s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR realizujeme projekt  zameraný na vyhľadávanie regionálnych špecialít a jedinečností z územia nitrianskeho okresu.

Ak viete, že vo Vašom okolí ( v meste, obci) pôsobí šikovný majster tradičného remesla – košíkar či rezbár- alebo producent či spracovateľ pôvodnej suroviny, typickej pre Vaše územie, či snáď nadaná krajčírka alebo kuchárka, ktorá pozná a dodnes varí dávno zabudnuté recepty, dajte nám, prosím, o nich vedieť!

Môzete tak urobiť veľmi rýchlo – vyplnením formulára – prihlášky, ktorú nájdete pod týmto textom, alebo nám jednoducho zatelefonujte!

Prihlášku môžete vyplniť aj v takom prípade, ak sa vo Vašej obci/meste nachádza zaujímavá pamiatka sakrálnej či svetskej architektúry, zaujímavé prírodné územie, alebo špecifický biotop, o ktorom by mala verejnosť vedieť viac.

My potom z Vašich prihlášok vyberieme sedem zaujímavostí, ktoré predstavíme širokej verejnosti prostredníctvom reklamných článkov uverejnených v regionálnych novinách a na našom webe.

Tešíme sa na Vaše tipy!


Prihláška jedinečnosti

Polia označené ako * sú povinné

(uveďte jej číslo a názov zoznamu)

(so zreteľom aj na históriu a jedinečný charakter)

(napr. bibliografia, webové stránky, multimediálne zdroje)