Strategicko-programovací dokument pre 62 obcí okresu Nitra a 3 obce okresu Šaľa

RRA Nitra spracovala participatívnym spôsobom za účasti kľúčových aktérov rozvoja územia nitrianskeho okresu a troch členských obcí z okresu Šaľa spoločný stategicko-plánovací dokument rozvoja územia do roku 2030. Kľúčoví aktéri rozvoja na viac ako 150 stretnutiach počas uplynulých 2 rokov identifikovali svoje potreby a prioritizovali rozvojové príležitosti v území Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra. Výsledkom je územná dohoda všetkých kľúčových aktérov rozvoja o ďalšom smerovaní územia na najbližších 7 rokov. Ide teda o skutočnú zmenu zdola, zmenu, ktorá vychádza z regiónov.

PHRSR Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra – strategická časť (PDF, 47MB)

PHRSR Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra – AKČNÉ PLÁNY OBCÍ (PDF, 3MB)