Rubrika: O regióne (strana 1 / 2)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Nitra – skutočná zmena zdola

Strategicko-programovací dokument pre 62 obcí okresu Nitra a 3 obce okresu Šaľa

RRA Nitra spracovala participatívnym spôsobom za účasti kľúčových aktérov rozvoja územia nitrianskeho okresu a troch členských obcí z okresu Šaľa spoločný stategicko-plánovací dokument rozvoja územia do roku 2030. Kľúčoví aktéri rozvoja na viac ako 150 stretnutiach počas uplynulých 2 rokov identifikovali svoje potreby a prioritizovali rozvojové príležitosti v území Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra. Výsledkom je územná dohoda všetkých kľúčových aktérov rozvoja o ďalšom smerovaní územia na najbližších 7 rokov. Ide teda o skutočnú zmenu zdola, zmenu, ktorá vychádza z regiónov.

PHRSR Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra – strategická časť (PDF, 47MB)

PHRSR Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra – AKČNÉ PLÁNY OBCÍ (PDF, 3MB)

Miestna dátová základňa, okres Nitra, rok 2013

Charakteristika okresu Nitra za rok 2013

Miestna dátová základňa za okres Nitra, rok 2013

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lehota

Vážení občania obce Lehota,

na našu www stránku ste sa dostali z www stránky obce Lehota. Ako Regionálna rozvojová agentúra Nitra pre Vás pripravujeme Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, dokument, ktorý napovie do ktorých oblastí by malo smerovať rozvojové úsilie obce.

Nižšie si môžete stiahnuť dotazník v ktorom sa Vás pýtame na názor, aby sme mohli kvalitne vypracovať tento rozvojový dokument obce Lehota.

V snahe vyplniť dotazník nám bol podaný podnet, že dotazníky nefungujú ako majú čo sa týka zaškrtávacích políčok.  V prípade, že by ste s dotazníkom  mali problém, napíšte nám na adresu: Budeme sa ho snažiť vyriešiť k Vašej spokojnosti.

Dotazník k PHSR obce Lehota_starší_word

Dotazník k PHSR Obce Lehota_novší_word

Zhodnotenie vývoja okresu Nitra a Šaľa, rok 2012

Miestna datová základňa – okres Nitra, 2012

Miestna dátová základňa – zhodnotenie ukazovateľov za okres Nitra,  december 2012

Miestna dátová základňa – okres Šaľa,  2012

Miestna dátová základňa – zhodnotenie ukazovateľov za okres Šaľa, december 2012

Databáza okres Topoľčany|Nitra self-administration region

[lang_sk]Informačná databáza – okres Topoľčany 2011|

Databáza o okrese Topoľčany, 2011

Základné indikátory hodnotiace okres Topoľčany

Zhodnotenie okresu Topoľčany[/lang_sk]

[lang_en]

.

[/lang_en]

Informačná databáza – okres Nitra, 2011|Nitra self-administration region

[lang_sk] Databáza o regióne_2011

Indikátory hodnotiace okres Nitra

Zhodnotenie okresu Nitra

Vybrané ukazovatele vyjadrené graficky – okres NR, okres Topoľčany

[/lang_sk]

[lang_en]

.

[/lang_en]

Databáza PHSR a ÚPD – obce okresu Nitra|Nitra self-administration region

[lang_sk]

RRA Nitra v máji roku 2011 aktualizovala informácie o plánoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územných plánoch obcí okresu Nitra.

Zoznam obcí, dostupnosť ich PHSR a informáciu o existencii územných plánov obcí nájdete v nasledovnom dokumente:

Databáza PHSR a územných plánov v obciach okresu Nitra [/lang_sk]

[lang_en]

.

[/lang_en]

Informačná databáza o okrese Nitra za rok 2010

Informačná databáza o potenciáli regiónu – okres Nitra 2010

Informačná databáza o okrese Nitra za rok 2010|Nitra self-administration region

[lang_sk]

Informačná databáza o potenciáli regiónu – okres Nitra 2010

[/lang_sk]

[lang_en]

.

[/lang_en]

Informačná databáza o potenciáli regiónu – okres Nitra

Informačná databáza o potenciáli regiónu – okres Nitra (440kB, .pdf)

Staršie články
Hide picture