Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako gestora programu Kultúra národnostných menšín zverejnil v stredu 19. novembra 2014 na stránkewww.narodnostnemensiny.gov.sk Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 na realizáciu budúcoročných projektov. Žiadosti je možné podávať do 19. januára 2015.

O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, obce a mestá aj právnické osoby. Cieľom každoročnej podpory štátu prostredníctvom dotačného programu je rozvoj kultúry a jazyka predstaviteľov národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike, ale aj podpora ich aktivít, podujatí a pod. Viac o podmienkach výzvy nájdete tu :http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/.

Úrad vlády SR tak ako v tomto roku, plánuje aj v priebehu roka 2015 po schválení Schémy štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike Európskou komisiou vyhlásiť aj II. výzvu, v ktorej sa o finančnú podporu budú môcť uchádzať aj podnikateľské subjekty.

Zverejnením aktuálnej výzvy takmer mesiac a pol pred koncom roka Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny celý proces poskytovania dotácii ešte viac zefektívňuje a urýchľuje. Žiadatelia tak môžu získať finančné prostriedky ešte skôr ako v prebiehajúcom roku 2014, kedy viac ako 90 % prostriedkov na národnostnú kultúru v rámci I. výzvy bolo vyplatených už koncom septembra 2014. Vyplácanie dotácií úradom vlády tak bolo najrýchlejšie za posledné tri roky.