!!!! Zapojenie do partnerstiev odporúčame najmä tým, ktorí uvažujú v budúcnosti o zapojení do programu a chýbajú im zahraniční partneri.

MESTO: VODNJAN z Chorvátska hľadá partnera pre projekt v rámci Sietí partnerských miest (opatrenie 2. 2).

AGENTÚRA MESTNEHO ROZVOJA A ZAMESTNANOSTI, Cartagena, Španielsko hľadá partnerov v rámci opatrenia 2.3 Podpora občianskej spoločnosti.

FUNDACJA NOWA ORKIESTRA KAMERALNA, Varšava, Poľsko hľadá partnera na projekt v rámci opatrenia 2. 2 – Siete partnerských miest.

MESTO ROMANI, Rumunsko, hľadá partnerov (mestá od 4000 do 7000 obyvateľov) do projektu v rámci opatrenia 2.1 Družobné mestá.

OBEC TIGVENI, Rumunsko, hľadá partnerov z malých obcí v rámci opatrenia 2.1 Družobné mestá.

NADÁCIA HEREDITAS, Poľsko, hľadá partnerov pre svoj projekt „Local Heroes for Europe“ v rámci opatrenia 2.3.

MESTSkÁ ČASŤ Cîmpineanca, mesto Foscani, Rumunsko

hľadá partnerov v rámci opatrenia 2.1 Partnerské mestá.

Univerzita Bamberg, Nemecko, hľadá partnerov pre konferenciu „Kompetenz zum Widerstand. Eine vernachlässigte Aufgabe der ökonomischen und politischen Bildung“ (Právo na odpor alebo o čom sa hovorí len veľmi málo v ekonomike a a politológií/občianskej náuke).

Mesto Adjud, Rumunsko, hľadá partnerov v rámci opatrenia 2.1 Partnerské mestá (mestá od 10. 000 do 50. 000) – oblať obnoviteľných energetických zdrojov.

Fundacja Instytut Rownowagy Spoleczno-Ekonomicznej, Gdynia, Poľsko, hľadá partnerov v rámci projektu občianskej spoločnosti (opatrene 2.3). Projekt sa zameriava na  proces prijímania rozhodnutí Európskym parlamentom.

Durnești commune, východné Rumunskozlučuje 6 obcí, hľadá partnera v rámci opatrenia 2.1 Partnerské mestá. Malo by ísť o výmenu informácií v oblasti poľnohospodárstva, kultúry, tradícií a športu.

Pecineaga commune, JV Rumunsko, hľadá partnerov z miest, alebo malých obcí v rámci opatrenia 2.1 Družobné mestá.