Pre pripomenutie, ešte stále je aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014 zo 16.júla 2014.

Termín na predkladanie žiadostí je do 19.septembra 2014.