Miesto konania: Kongresové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Študentský domov A. Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra

Termín: 21. 1. 2014 9:00 – 12:00

Uzávierka prihlášok

17. 1. 2014.

Typ aktivity

Informačný deň k novému programu Európskej únie Erasmus+ (2014-2020)

Praktické informácie

Program

09:00 – 09:30       Registrácia účastníkov
09:30 – 09:45       Otvorenie
09:45 – 10:45       Erasmus+ 2014 – 2020
10:45 – 11:15       Prestávka
11:15 – 11:45       Predstavenie štruktúr Národných agentúr Erasmus +
11:45 – 12:00       Diskusia

Pracovný jazyk

Slovenský jazyk

Náklady spojené s účasťou na informačných dňoch

Účastník si hradí z vlastných nákladov cestovné náklady z/na miesto. Občerstvenie zabezpečuje organizátor

Kontaktná osoba

Mgr. Martin Horák
TCM Nitra
e-mail: ' + '') /*]]>*/