Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 17. 12. 2013 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená výzva s názvom „4.1b Podpora infraštruktúry bývania – Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity“ a s kódom ROP-4.1b-2013/01.