Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi…

Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.

V tomto roku je na podporu projektov aktívnych ľudí v rámci grantového programu vyčlenených 14 200 euro. Maximálna suma určená na podporu jedného projektu je 1 200 euro.

Aké projekty môžu byť podporené

Pri výbere projektov budeme preferovať tie, ktorých cieľom je úprava, rekonštrukcia, alebo dobudovanie verejného priestranstva, ktoré slúži všetkým generáciám.

Kto sa môže zapojiť

O podporu sa môžu uchádzať:

  • mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
  • kultúrne inštitúcie
  • samosprávy
  • iniciatívne skupiny občanov.

Projekt spolu s prílohami stačí predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru najneskôr v deň uzávierky t.j. 21.9. 2012 do konca dňa.

Konzultácie sú poskytované Centrom pre filantropiu:
– telefonicky: 02 5464 4682, 0917/176 744, 0915/454 242
– e-mailom:var username = "20balanova"; var hostname = "changenet.sk";document.write('' + username + '@' + hostname + '') /*]]>*/">
– osobne na adrese: Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava.

Konzultácia nie je povinná.

Viac informácií o programe nájdete TU.