Dňa 8. augusta 2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2012 RF v súlade s ročným programom 2012 Európskeho fondu pre návrat.

Viac informácií k výzve na:

http://www.minv.sk/?rf_vyzva

Uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o grant je 8. október 2012.