Dňa 8.augusta 2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2012 EIF v súlade s ročným programom 2012 Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Viac informácií k výzve na: http://www.minv.sk/?eif_vyzva

Uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o grant je 15. október 2012.