PPA vydalo na svojej www stránke oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam.

Prílohy k výzve (dokumenty na stiahnutie)

Zdroj: www.apa.sk