Na základe výzvy k programu „Náš vidiek“ dostal Úrad vlády SR do uzávierky takmer 900 elektronických žiadostí v celkovom objeme 8,744 mil. € – je to viac ako 7-násobok prostriedkov, ktoré boli k dispozícii. Najviac žiadostí (31%) zaslali obce a združenia obcí z Prešovského kraja, nasleduje Banskobystrický kraj (18%) a Košický kraj (takmer 15%). Zoznam všetkých predložených projektov je dostupný na www.vlada.gov.sk/nas-vidiek/, linka /data/files/1717_zoznam-ziadosti-obci-a-mikroregionov-prijatych-do-programu-nas-vidiek.pdf

Peniaze do programu „Náš vidiek“ – 1,2 milióna € – sa rozhodol poskytnúť Úrad vlády SR z usporených bežných výdavkov na rok 2011.Zoznam podporených žiadostí je zverejnený na www.vlada.gov.sk/nas-vidiek/, linka /data/files/1773_zoznam-schvalenych-projektov.pdf

Podporení žiadatelia dostanú v najbližších dňoch list s požiadavkou na doplnenie podkladov pre podpis zmluvy.

Zdroj: www.vlada.sk