Program Prekročme spolu bariéry podporuje sociálnu integráciu znevýhodnených skupín. V aktuálnom, štvrtom ročníku budú podporené projekty určené pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Projekty je možné do programu predkladať od 5.3.

Nadácia Orange sa svojím obľúbeným programom Zelená pre seniorov pripája k Európskemu roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Termín uzávierky na predkladanie projektov je 21.3.

Zdroj: Nadácia Orange