Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo PO4-11-4-LSKxP

Výzva s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo PO4-11-4-LSKxP link:

http://www.opzp.sk/199/vyzvy/aktualne-vyzvy

Zdroj:www.minzp.sk