Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvania na štyri národné projekty:

  • Elektronické služby stavebného poriadku a územného plánovania
  • Elektronické služby Sociálnej poisťovne
  • Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky
  • Elektronická zbierka zákonov

Dátum uzávierky jednotlivých písomných vyzvaní na národné projekty je do 21.03.2012. Písomné vyzvania na národné projekty sú spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Viac o projektoch sa dozviete tu: http://www.informatizacia.sk/aktualne-vyzvy-opis/609s