­Združenie miest a obcí Slovenska víta dnešné rozhodnutie vlády SR, ktorá akceptovala návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnúť samosprávam financie pre zariadenia sociálnych služieb.
Združenie miest a obcí Slovenska dlhodobo poukazuje na chyby v nastavení systému kompetencií a financovania sociálnych služieb, ktoré sa prejavujú v nedostatku prevádzkových zdrojov. „Mestá a obce, ktoré sú zriaďovateľmi domovov sociálnych služieb boli dlhodobo v kritickej situácii. Od štátu nemali financie na svoju činnosť, na výplaty zamestnancov, stravu a sociálne služby pre klientov, preto dnešné rozhodnutia problém z časti vyriešilo. Napriek tomu požadujeme systémové riešenie celého modelu poskytovania sociálnych služieb v rámci princípov reformy verejnej správy a fiškálnej decentralizácie,“ konštatuje výkonný podpredseda Milan Muška.
Združenie miest a obcí Slovenska v ostatnom čase iniciovalo niekoľko rokovaní na ktorých tlmočilo názory a ekonomickú situáciu dotknutých zriaďovateľov. O finančnom podvyživení domovov sociálnych služieb sme diskutovali aj na každej rade ZMOS a na Predsedníctve združenia. Preto nás teší, že rezort sociálnych vecí akceptoval naše pripomienky a vláda sa s nimi na dnešnom rokovaní stotožnila. Výsledkom je uvoľnenie viac ako 3, 7 milióna eur pre 50 obcí, ktoré sú zriaďovateľmi 71 zariadení sociálnych služieb a svoje služby poskytujú takmer 2 tisíckam klientov.
Michal Kaliňák
­hovorca ZMOS

Zdroj informácie: http://www.municipalia.sk/municipalia/index.php?newsid2=179&from2=