Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku vypisuje súťaž urbanistických, urbanisticko-architektonických, urbanisticko-krajinárskych a krajinno-architektonických diel pre rok 2011-2012. Diela do súťaže môže prihlásiť jednak autor, ale tiež investor, mesto, obec, developer, štátna inštitúcia a každý, kto che upozorniť na zaujímavé riešenie miest, obcí, územia. Odbornou porotou vybrané najlepšie diela budú posunuté do medzinárodného kola ECTP-CEU v Bruseli v roku 2012.

V roku 2009 sa „súťaže na národnej úrovni“ zúčastnilo 9 riešiteľských tímov a na  medzinárodnej súťaže ECTP-CEU v roku 2010 sa zúčastnili dva riešiteľské kolektívy:  Kováč, Komrska, Polgáry s UAŠ  „Bratislava-Zlaté piesky“ a kolektív Horňáková, Paál s dielom „Revitalizácia areálu Kamenný mlyn v Trnave“.

Informácie nájdete tiež na stránkach   www.sasarch.skwww.urbion.sk, www.uzemneplany.sk.  Informácie na uvedených webových stránkach budú postupne dopĺňané.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte:

Ateliér Dobrucká, s.r.o.
Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry

Ing. Anna Dobrucká, autorizovaný krajinný architekt
Dolnohorská 102, 949 01 Nitra
kontakt: 0905 505 665 alebo 037/6511209