Dňa 8.6.2011 bola zverejnená výzva na úhradu neoprávnenej  DPH obciam realizujúcim projekty z  opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam.

Viac informácií nájdete na:

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4039