Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 1 a § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.  Dátum vyhlásenia výzvy je 3. júna 2011 a termín uzávierky 3. augusta 2011.

Viac informácii nájdete vo Výzve vlády Slovenskej republiky a v Záväznej metodike na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácii na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácii rómskej komunity. Kompletnú výzvu vrátane príloh nájdete v časti Dotačná schéma