Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu chce pomôcť aktívnym ľudom z celého Slovenska, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu svojho prostredia priamo v regióne, v ktorom žijú.
Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami či nápadmi.
V rámci programu budú podporené mimovládne organizácie, samosprávy, iniciatívne skupiny občanov.
Aj tento rok je na podporu projektov aktívnych ľudí v rámci grantového programu vyčlenených 16 600 euro. Maximálna suma určená na podporu jedného projektu je 1 660 euro.

Projekt je možné predložiť najneskôr do 16.8.2011 do 15,00 hod.

Podrobné informácie o programe získate TU

Formulár k programu si môžete stiahnuť TU