Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojej stránke aktualizovaný Programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Verzia 3.6 manuálu bola schválená Interným dozorným monitorovacím výborom dňa 07. júna 2011.

Bližšie informácie nájdete tu.