Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje záujemcov z oblasti verejného sektora, že v období od 1. decembra 2010 do 1. apríla 2011 je otvorená verejná výzva programu INTERREG IVC. Pre túto poslednú výzvu v rámci programovacieho obdobia 2007-2013 je pripravených 100 mil. Eur.

Viac informácií nájdete na:

www.interreg4c.eu