Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky implementuje Regionálny operačný program, ktorý je z hľadiska objemu finančných prostriedkov tretím najväčším spomedzi 11 operačných programov pre Slovenskú republiku na programové obdobie 2007 – 2013. V rámci Regionálneho operačného programu sa tzv. pravidlo n + 3 darí napĺňať s takmer dvojročným predstihom, čo vytvára mimoriadne priaznivé predpoklady na úspešné vyčerpanie všetkých prostriedkov Regionálneho operačného programu.

Úspešné čerpanie v rámci ROP