Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA v časti PRV na r. 2007-2013/11. Os 4 Leader kompletne aktualizované podklady k realizácii Opatrení 4.1. a 4.3., ktoré nájdete TU prípadne po častiach na stránkach PPA