Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR aktualizovala materiály zverejnené dňa 10. marca 2010. Aktuálne znenia výziev a dokumentov nájdete TU.