Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, aby predkladali prílohy k žiadosti o platbu podľa aktuálneho Zoznamu príloh k príslušnému opatreniu, ktoré nájdete na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=2919