PPA oznamuje konečným prijímateľom podpory z PRV SR 2007 – 2013 z opatrení 1.1 Modernizácia fariem  a 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, že je možné v rámci uvedených opatrení znížiť o  viac ako 10% oprávnené výdavky, ktoré boli dohodnuté v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za nasledovných podmienok: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=2711