Ministerstvo školstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejnilo na svojej internetovej stránke www.minedu.sk Usmernenie pre prijímateľov národných projektov o povinnosti predkladať ŽoP cez verejný portál ITMS od 01. 01. 2010.

Zdroj: http://www.strukturalnefondy.sk/aktuality/&id=448