Pomôcť miestnej samospráve lepšie hospodáriť so zvereným majetkom je cieľom projektu, ktorý v obci Jelenec realizuje Regionálna rozvojová agentúra Nitra.

Autocamping Jelenec

Od roku 1989 Autokemping v Jelenci pri Nitre postupne strácal svoju klientelu až napokon, po vyše 20 rokoch, voľakedy atraktívny, rekreačný areál takmer úplne spustol. Napriek tomu, obec dokázala túto významnú a turisticky zaujímavú lokalitu udržať vo svojom vlastníctve a v roku 2018 rozhodla o jej obnove.

Oživiť významnú miestnu turistickú lokalitu je preto cieľom projektu, ktorý v partnerstve s obcou Jelenec iniciovala a v roku 2018 začala realizovať RRA Nitra.
Hlavnou snahou projektu je naučiť miestnu samosprávu lepšie hospodáriť s obecným majetkom a efektívnejšie využívať lokálne zdroje s cieľom zlepšiť ekonomickú i sociálnu situáciu miestnych obyvateľov.

Zrekonštruovaná budova bývalej recepcie a revitalizovaný vstup do autokempingu, vrátane nového oplotenia a výsadby v bezprostrednom okolí zrekonštruovanej recepcie sú prostriedkom, pomocou ktorého obec začne komunikovať svoj zámer obnovy rekreačného areálu. Budova bude v najbližšom čase slúžiť ako turisticko-informačná kancelária, ktorú bude prevádzkovať spolu s obcou práve RRA Nitra. Jej cieľom bude prezentácia atraktivít územia a možností, ktoré okolie Jelenca poskytuje na príjemné prežitie viacdňového výletu.

Projekt finančne podporil aj Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR.

Autocamping Jelenec

Autocamping Jelenec