V súvislosti s komunikovanými infoseminármi Vás s radosťou odkazujeme na zverejnené výzvy riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa.

Výzvy sú rozdelené na dve základné témy:

Tvorba lepšej verejnej politiky
Občianska informovanosť a participácia

Zároveň sa delia podľa miesta realizácie na:

Celé územie SR
Rozvinutejšie regióny
Menej rozvinuté regióny

Veríme, že si predmetné výzvy pozriete a prídete na naše infosemináre hľadať priestor pre realizáciu Vašich projektov.
Zdroj: http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=vyzvy-pre-mno-z-op-evs-zverejnene