Na infosemináre k výzvam z operačného programu Efektívna verejná správa, o ktorých sme informovali v tomto článku, sa v priebehu troch týždňov registrácie prihlásilo viac ako 530 účastníkov. Z dôvodu naplnenia kapacity v niektorých termínoch a pretrvávajúcemu veľkému záujmu o účasť, aktualizujeme termíny konania:

Pridali sme nový seminár v Bratislave, dňa 31.5. O mieste podujatia budeme registrovaných účastníkov informovať

Semináre, kde už nie je možné sa registrovať:

15.5. Trenčín (ukončenie registrácie)
17.5. Bratislava (plná kapacita)
25.5. Košice (plná kapacita)
POZOR: semináre v Trnave a Nitre sa uskutočnia v nových termínoch:

06.06.2017 Trnava, Budova úradu TTSK, Starohájska 10
07.06.2017 Nitra, Agroinštitút Nitra, Akademická ul. 4
Ostatné semináre zostávajú v pôvodných termínoch a je možná registrácia:

18.05.2017 Žilina, Budova ZASK, Komenského 48
24.05.2017 Banská Bystrica, Budova MÚ mesta BB, Československej armády 26
26.05.2017 Prešov, Budova úradu VÚCPO, Námestie mieru 2
30.05.2017 Bratislava, miesto konania včas oznámime
31.05.2017 Bratislava, miesto konania včas oznámime
Všetky semináre budú v čase od 10:00 do 15:00

Semináre povedie Danica Hullová z Centra pre vzdelávania neziskových organizácií, ktorá má dlhoročné skúsenosti tak s fondami EÚ, ako aj so vzdelávaním a trénovaním ľudí z mimovládneho sektora.

Program podujatí (PDF, 383 kB) (PDF, 383 kB).

Na semináre sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto elektronického formulára, najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania daného semináru.

Kapacita jednotlivých seminárov je najviac 50 ľudí.

Zdroj: http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=infoseminare-k-eurofondovej-vyzve-pre-mno-aktualizacia-terminov