Prispieť k zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti pri čerpaní eurofondov má súbor opatrení z dielne podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Vyčerpaných je aktuálne zhruba 6 % európskych prostriedkov určených do roku 2020.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) na včerajšej tlačovej konferencii v Bratislave pripomenul svoju nedávnu výzvu starostom a primátorom, že majú nahlasovať akékoľvek podozrenia z korupčného správania. Podporiť oznamovateľov korupcie má aj pripravovaná legislatíva.

„Na jednej strane povzbudzujeme tých, ktorí sa zúčastňujú na mechanizmoch poberania peňazí z európskych fondov, ale je správne, aby sme aj my z pozície vlády SR, a najmä z pozície podpredsedu vlády prišli s viacerými opatreniami, ktoré zabezpečia, že v tejto oblasti bude možnosť korupčného správania významne obmedzená,“ uviedol Fico.

Pellegrini informoval, že parlament bude na aktuálnej schôdzi rozhodovať o novele zákona o eurofondoch. Tá prináša okrem iného zavedenie povinnej menšiny štátu v monitorovacích výboroch, ktoré kontrolujú ministerstvá a operačné programy pri implementácii eurofondov. Väčšinu v nich bude tvoriť tretí sektor, profesijné organizácie a samosprávy.

Právna norma zároveň jasnejšie definuje použitie dvojkolových výziev. Žiadatelia budú najskôr v prvom kole predkladať len ideové zámery a až keď s nimi uspejú, investujú ďalšie zdroje do prípravy finančne náročných projektov. Proces sa tak má podľa vicepremiéra zjednodušiť, stransparentniť a zlacniť najmä pre samosprávy a menšie firmy.

Ďalším novým opatrením je zjednodušenie vykazovania výdavkov. Priestor na korupčné správanie totiž vidí Pellegrini nielen pri samotnom prideľovaní eurofondov, ale aj pri jeho kontrole. Zákon preto umožní v čo najväčšej miere využiť paušálne výdavky vo forme percenta zo sumy.

Podpredseda vlády tiež pripomenul, že jeho úrad spustil projekt v spolupráci s neziskovým sektorom. Jeho zástupcovia sa budú môcť vďaka vyčlenenej sume 250.000 eur podieľať na príprave výziev, vyhodnocovaní a kontrole projektov. „Je to výrazná zmena, keď púšťame priamo dovnútra tretí sektor.

Prvotným lídrom je ministerstvo životného prostredia, ktoré už takýchto nominantov vo svojom rezorte má,“ priblížil.

Úrad vicepremiéra navyše zverejnil v strojovej verzii dáta o čerpaní eurofondov z informačného systému. Za kľúčové pripravované opatrenie Pellegrini označil automatické náhodné prideľovanie hodnotiteľov projektov a ich povinné zverejňovanie. Zámerom je aj znížiť administratívne výdavky spojené s verejným obstarávaním.

Pellegrini zároveň informoval, že čerpanie eurofondov v programovom období 2014 až 2020 narastá každý mesiac a aktuálne prevyšuje 6 %. Výzvy, ktoré boli doteraz vyhlásené, zahŕňajú viac ako 10 miliárd eur z 15-miliardového balíka a zazmluvnených je vyše 22 % z celkovej sumy.

Ak sa riadiace orgány operačných programov odchýlia od stanovených cieľov o viac ako 20 %, tento rok môže byť na ne prvýkrát uvalená nútená správa. „Sú ministerstvá, ktoré opakovane rušia výzvy, naťahujú čas. Ak to ešte budeme vnímať niekoľko mesiacov, prikročíme k sankčným mechanizmom,“ avizoval Fico.
Zdroj:TASR