Vyššia prívetivosť, nové funkcionality a jednoduchší prístup. To všetko čaká používateľov elektronických schránok, do ktorých bude štát firmám od 1. júla 2017 doručovať úradné rozhodnutia. K pripravovaným zmenám sa však bude môcť vyjadriť aj odborná verejnosť a používatelia. Stačí vyplniť dotazník na portáli slovensko.sk. Vyjadriť svoj názor nebude časovo náročné, vyžiada si to najviac päť minút.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) chce aj takto prispieť k tomu, aby bola elektronická komunikácia so štátom čo najjednoduchšia a najpohodlnejšia. „Pripomienky používateľov elektronických schránok neignorujeme, práve naopak. Na základe nich pripravujeme celý súbor zmien, ktoré chceme implementovať ešte pred spustením povinného využívania schránok,“hovorí generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár.
K pripravovaným zmenám sa bude môcť vyjadriť odborná verejnosť i používatelia prostredníctvom microsite na adrese www.slovensko.sk/lepsie-schranky/ do 5. apríla 2017 24.00 h.

Navrhované zmeny sa týkajú troch oblastí využívania elektronických schránok – sú nimi používateľská prívetivosť, rozšírenie funkcionality a zjednodušenie prístupu. NASES pre čo najväčšiu reprezentatívnosť prieskumu osloví s ponukou na účasť v ňom aj významné profesijné združenia, zamestnávateľské zväzy či obchodné komory.
Po ukončení hlasovania NASES zverejní zmeny, ktoré si verejnosť želá najviac. „Občania môžu prinášať aj vlastné návrhy na zlepšenie elektronických schránok. Tie najžiadanejšie zmeny zapracujeme a predstavíme verejnosti v najbližších mesiacoch, a to tak, aby bola komunikácia právnických osôb so štátom skutočne čoraz pohodlnejšia a efektívnejšia,” zdôrazňuje Norbert Molnár.

Podnikatelia, nezabudnite:

  • Od 1. júla 2017 budú všetky právnické osoby so sídlom v SR zapísané v obchodnom registri komunikovať so štátom povinne prostredníctvom elektronickej schránky.
  • Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky vie priniesť výhody nielen podnikateľom, ale i občanom už v súčasnosti. Jednou z výhod je možnosť realizovať podanie bez ohľadu na úradné hodiny, teda kedykoľvek a odkiaľkoľvek, stačí iba prístup k počítaču a internetu.
  • Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať občiansky preukaz s čipom s bezpečnostným osobným kódom (BOK), ktorý je možné vybaviť si na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov.
  • Pri prevzatí dokladu je vhodné nechať si bezplatne vydať aj certifikáty potrebné k vytvoreniu kvalifikovaného elektronického podpisu. Občan, ktorý požiada o vydanie certifikátov, dostane bezplatne na oddelení dokladov aj čítačku.
  • V súčasnosti je priemerná čakacia doba pri žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 22 minút, ale s blížiacou sa pasovou sezónou sa čakacie doby budú predlžovať.