Program Erasmus+ má za sebou druhý rok fungovania. V oblasti mládeže podporil v tomto roku vyše 140 projektov a zrealizoval viac ako 40 vzdelávacích aktivít, čím finančné prostriedky z Európskej komisie vyčerpal takmer na sto percent.
V roku 2015 prijala Národná agentúra 297 projektov, z ktorých 143 získalo finančnú podporu. Z ročného rozpočtu 3 395 348 eur rozdelila počas roka na realizáciu projektov celkovú sumu 3 391 573 eur, čo predstavuje 99,8 percentné čerpanie finančných prostriedkov z Európskej komisie.

IUVENTA taktiež v rámci rovnakého programu v roku 2015 zrealizovala viac ako 40 vzdelávacích aktivít. K zaujímavým patrilo školenie „Eastern Express“ zamerané na podporu mládežníckych výmen a partnerstiev v rámci krajín V4 a krajín Východného partnerstva. Školenie bolo výnimočné tým, že jeho účastníci – pracovníci s mládežou, ako aj samotní mladí ľudia – mali možnosť zúčastniť sa oficiálneho aktu podpísania Memoranda o spolupráci medzi krajinami V4 a krajinami Východného partnerstva, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SRV rámci európskej informačnej siete Eurodesk IUVENTA zastrešila chod Európskeho portálu pre mládež v slovenskom jazyku. Počas Európskeho týždňa mládeže organizovala v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku podujatie na Hlavnom námestí v Bratislave, ktoré sa konalo 7. mája a bolo zároveň oslavou Dňa Európy. Na regionálnej úrovni zabezpečila sériu informačných stretnutí pod názvom „Coffee to go“ zameranú na podporu informovanosti a poradenstva pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou s cieľom posilniť ich medzinárodnú mobilitu. V rámci Eurodesk-u vydala dve publikácie. Prvá, pod názvom „Za hranicami všedných dní“, poskytuje praktické rady, užitočné adresy a web-linky mladým ľuďom, ktorí si plánujú vyskúšať napríklad mládežnícku výmenu či Európsku dobrovoľnícku službu (EDS) v zahraničí. Druhá, pod názvom „Inšpiruj sa projektmi iných mladých ľudí“, motivuje k zapojeniu sa do programu Erasmus+ realizáciou vlastného projektu.

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu je súčasťou organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a spravuje grantový program Európskej únie Erasmus+, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v programovom období 2014 – 2020. Finančné granty sú využívané na realizáciu projektov, akcií, aktivít a školení v rámci medzinárodnej mobility mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.

Viac na http://www.iuventa.sk/sk/Granty/Erasmus-.alej