Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadosti na podporu  sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Medzi podporované aktivity v rámci výzvy v roku 2014 patrí:

  • údržba, oprava, rekonštrukcia a projektová dokumentácia materských škôl a základných škôl, materiálne vybavenie a  vnútorné dovybavenie materských škôl a základných škôl;
  • podpora misijnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách;
  • údržba, oprava a rekonštrukcia komunitných centier, projektová dokumentácia, a materiálne vybavenie a vnútorné dovybavenie komunitných centier;
  • nákup technológií, technického vybavenia a chovných zvierat na vytvorenie  pracovných miest;
  • podpora výstavby nových obecných nájomných bytov, v bytových domoch a rodinných domoch, v obciach  s rómskym osídlením, za zapojenia príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít do výstavby(formou pomoci a svojpomoci);
  • podpora vysporiadania  vlastníckych vzťahov k pozemkom na ktorých sa nachádzajú obydlia marginalizovaných rómskych komunít;
  • zhotovenie projektovej dokumentácie k bytom nižšieho štandardu.

Termín uzávierky výzvy je 14. apríl 2014.

Celé znenie Výzvy na predkladanie žiadosti na podporu  sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity a požadované dokumenty nájdete v dokumentoch nižšie

Dokumenty na stiahnutie

http://www.minv.sk/?dotacie_2014