Okrem zmeny názvu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ktorá sa od prvého marca zmení na Slovak Business Agency (SBA) má prísť aj k zmene koncepcie podpory malých a stredných podnikov.

Chceme zmenu názvu poňať aj ako symbol zmeny filozofie,“ povedal na dnešnej tlačovej konferencii v rámci kontrolného dňa na pôde NARMSP minister hospodárstva Tomáš Malatinský. Základnou zmenou má byť účinnejšie a komplexnejšie poskytovanie služieb podnikateľom. Nový rámec má v tejto súvislosti vytvoriť Zákon o podpore malého a stredného podnikania. „Materiál sa momentálne spracováva na Ministerstve hospodárstva SR, pričom už niekoľko týždňov sa má dostať do schvaľovacieho legislatívneho procesu. Máme ambíciu, že by ten zákon prešiel následne vládou, parlamentom, tak ako každý zákon a bol by na stole ešte v prvom polroku tohto roku,“ uviedol minister T. Malatinský.

Zákon by mal prvýkrát upraviť pojmy ako test malých a stredných podnikov (SME test), vyslanec pre malé a stredné podniky (SME envoy), agenda lepšej regulácie (better regulation agenda), rizikový kapitál, sociálny rizikový kapitál či sociálny coaching a mentoring. „Som presvedčený, že tak ako minulá vláda mala tendenciu túto agentúru zrušiť, ja mám zámer posilňovať podporu tak dôležitej skupiny podnikateľov, ktorými sú práve tí malí a strední – tá zraniteľná skupina, ktorá už roky túto pomoc potrebuje„, uzavrel minister T. Malatinský.