Grantová výzva na podporu spoločensky prospešného podnikania

Nadácia PROVIDA vyhlásila 25. septembra 2013 grantový program podpory podnikania so spoločenským dopadom pod názvom „Môžu ryby lietať?“, v rámci ktorého prerozdelí celkovo sumu 68 000 eur.

Dátum: 25. september 2013 00:00 do: 18. november 2013 23:59

*Lokalita*: SR
*Organizátor*: Nadácia PROVIDA

Inovatívne existujúce alebo začínajúce podnikateľské zámery, ktoré majú potenciál priniesť pozitívny spoločenský dopad teraz môžu získať investičnú finančnú podporu v podobe *grantu až do výšky 12 000 eur na jeden projekt*. Podnikateľské zámery musia mať merateľný dopad, mali by byť finančne udržateľné a preukázať potenciál rastu. Najsympatickejší projekt navyše hlasovaním odmenia i zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku bonusovou sumou 5 000 eur.

Pre tých, ktorí majú zaujímavú myšlienku a potrebujú pomoc v procese tvorby a rozvoja svojho spoločensky prospešného podnikateľského nápadu, pripravila Nadácia PROVIDA program „*Inkubátor*“, v rámci ktorého
jednotlivec alebo organizácia získa podporu mentorov a príspevok 2 000  eur na svoju prácu v Inkubátore. Víťazný zámer programu bude navyše odmenený sumou 3 000 eur.

Uzávierka predkladania projektov je *18. novembra 2013.* Viac informácií  o grantovom programe a postupe pri vypracovaní projektu je k dispozícii na *http://www.nadaciaprovida.sk/* alebo na facebookovej stránke *PROVIDA <https://www.facebook.com/nadaciaprovida>*.