Konferenciu už tradične po odbornej a organizačnej stránke pripravujú vydavateľstvá VELDAN (ProgressLetter) a Ecopress (HN Konferencie a Hospodárske noviny). Aj štvrtý ročník konferencie bude tematicky zameraný na biznisové, manažérske a marketingové témy pre manažérov zo sektoru poľnohospodárstva, potravinárstva a odvetví, ktoré s týmito odvetviami úzko súvisia.

Nosnou témou spájajúcou všetky tri obsahové bloky konferencie je: „Využije Slovensko novú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ pre rozvoj výroby kvalitných domácich potravín?“

Prvý, druhý aj tretí ročník prilákali do konferenčnej sály do 150 manažérov, ktorým priniesla mnoho podnetných námetov a informácií. Pre organizáciu štvrtého ročníka tejto konferencie je zaväzujúci úspech predchádzajúcich troch ročníkov a pozitívne ohlasy ich účastníkov. Ocenili iné pohľady na problematiku, ktorú manažéri z agrosektora denne riešia. Aj štvrtý ročník konferencie Agroprogeress bude pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Viac informácií a registrácia na: http://www.agroprogress.sk/