Regionálna rozvojová agentúra Nitra Vás pozýva na tréning Projektový manažment (metodika implementácie projektov), ktorý sa uskutoční v dňoch 25.9. – 27.9.2013 v Nitre v budove Agroinštitútu. Viac informácií nájdete v priloženom programe. Program tréningu

Ak máte záujem zúčastniť sa, podpísaný a naskenovaný registračný formulár zasielajte na adresu ' + '') /*]]>*/ do 23.septembra 2013. Registračný formulár

Tréning je realizovaný ako aktivita projektu „Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť“, HUSKI II financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko. Lektorsky a odborne bude tréning zastrešený Mgr. Danicou Hullovou z Centra vzdelávania neziskových organizácií v Banskej Bystrici. Viac informácií je možné získať na telefónnom čísle 0908 771 987.  Tešíme sa na Vašu účasť.