Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 16. mája 2013 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR-111DM-1301.

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-111DM-1301 (ďalej len „usmernenie“) je zmena dátumu uzávierky výzvy, ako aj spresnenie definície, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR-111DM-1301 (ďalej len „výzva“).

Aktualizovaný dátum uzávierky výzvy je 10. júna 2013.


Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-111DM-1301