Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 15. 2. 2013 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ uverejnený dokument Programový manuál ROP 2007 – 2013, verzia 5.0.