Až 10-tisíc eur môžu získať slovenské mestá a obce, ktoré sa prihlásia do programu Obce bližšie k vám. Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis podporí záchranu a obnovu historických a kultúrnych pamiatok, kultúrne podujatia, ale aj viac zelene v mestách.

Mestá a obce na celom Slovensku majú možnosť získať grant nielen na chátrajúce pamiatky, ale aj odstraňovanie nelegálnych skládok a separovanie odpadu. O podporu sa môžu uchádzať aj neziskové organizácie, ktoré odporučí samospráva.

„Uvedomujeme si, že rozpočty miest či obcí v súčasnosti stihnú vo väčšine prípadov pokrývať len ich elementárne potreby. Preto sme sa, okrem iného, rozhodli obciam pomáhať aj vypísaním tohto grantového programu. Veríme, že podporené projekty skvalitnia obyvateľom miest a obcí každodenný život. Boli by sme radi, ak by sme týmto spôsobom  prispeli aj k motivácii a aktivizácii občanov alebo lokálnych združení pri pomoci svojej obci,“ vysvetľuje Marta Krejcarová, riaditeľka odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.

Mestá a obce môžu získať grant od 2 000 až do 10-tisíc eur. Projekty môžu posielať do pondelka 15. apríla cez webový portál Darca.sk, kde sú uverejnené všetky podmienky. Celková suma, ktorú fond prerozdelí samosprávam, predstavuje 100-tisíc eur.