Stredo a východoeurópska občianska sieť (CEECN- Central and Eastern European Citizens Network) so sídlom v Banskej Bystrici spoločne s Combined European Bureau for Social Development (CEBSD) vytvorili štúdiu „Learning for Local Democracy: A Study of Local Citizen Participation in Europe„, ktorá popisuje miestne občianske iniciatívy v krajinách s odlišným historickým, kultúrnym a sociálnym pozadím – na Slovensku, Maďarsku, v Poľsku, Rumunsku, Španielsku, Nórsku a vo Veľkej Británii. Prezentované sú konkrétne občianske iniciatívy spolu s prekonanými prekážkami a dosiahnutými výsledkami. Štúdia bude neskôr obohatená o príklady z iných európskych krajín spolu s analýzou faktorov, ktoré ovplyvňujú občiansky aktivizmus. Štúdia v anglickom jazyku je k dispozícii na stiahnutie na nasledovnom linku: http://www.callde.eu/citizen-participation-study/