18. mája 2012 sa v bratislavskom Batelieri uskutoční konferencia Kultúrneho kontaktného bodu Slovensko zameraná na témy, ako sú metódy hodnotenia kvality umeleckých diel, dotácie na umenie a ich politika, miesto umenia vo verejnom živote, či význam umeleckých projektov pre ekonomický rozvoj. Hlavným rečníkom podujatia je známy holandský ekonóm Arjo Klamer, ktorý sa bude venovať nielen kvantitatívnym ukazovateľom a hodnotám, ktoré presahujú trhovú cenu. Viac