Piaty ročník podujatia sa uskutoční 3. – 4. mája 2011 v Žiline. Prvý deň podujatia sa bude konať v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja a hlavné témy ktoré budú v tento deň rezonovať budú najmä podpora inovácií a inovačnej infraštruktúry. Prvý deň tradične ukončí odovzávanie ocenenia Inovácia Žilinského kraja, tentoraz za rok 2010. Druhý deň sa bude konferencia bude konať na Žilinskej univerzite v Žiline a celý deň sa bude niesť v duchu inovačného podnikania, best practises uspešných slovenských podnikateľov a financovanie začínajúcich hi-tech firiem.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke:

http://www.irr.sk/o-nas/